The Suay Sew Mağazası

The Suay Sew Mağazası

Moda en etkileyici sanat biçimlerinden biridir ve neyi, ne zaman, nerede ve nasıl giydiğimiz kadar kıyafetlerimizin üretilme şekli de önemlidir. Her gün giydiğimiz kıyafetler bazen, işçilere yönelik insan haklarını ihlal eden, savurgan, etik olmayan bir moda endüstrisinin ürünleri olarak karşımıza çıkar. 2017 yılında Kaliforniya, Los Angeles’ın kuzeyinde Lindsay Rose Medoff tarafından kurulan The Suay Sew mağazası, çöp sahasındaki yaklaşık yüz yirmi bin kilogram kıyafeti onarır, yeniden tasarlar, ve yeniden kullanıma sunar. Bu küçük dükkan, işçi haklarını savunan ve moda endüstrisinin oluşturduğu büyük miktardaki atığı ortadan kaldırmak isteyen azimli işçiler tarafından yönetilmektedir. İşçilerden biri olan Silvia Acevedo’a göre, ürünleri ve mağazayı özel kılan en önemli unsurlardan biri de insan emeğine verilen değer ve mağazada bulunan robotların sayıca az olmasıdır. Tayca “suay” kelimesi güzel anlamına gelir ve hem mağazanın rengarenk ürünlerinde hem de işçilerin aktivizminde bu güzelliği görmek mümkündür. 

 The Suay Sew mağazası pandemi döneminde Cleveland Clinic gibi çeşitli sağlıklı örgütlerle işbirliği yaparak iki yüz binden fazla maske bağışlar. Lindsay Medoff’a göre ana misyonları “toplum odaklı olmak” ve bu önemli değeri hiç bir şeye değişmemektir.  

“Topluluğa ihtiyacımız var, çünkü sahip olduğumuz ve sahip olacağımız tek şey bu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *